Dlaczego outsourcing?
Outsourcing jest nowoczesną i bardzo skuteczną strategią zarządzania przedsiębiorstwem polegającą na oddawaniu partnerowi zewnętrznemu (outsourcerowi) zadań i czynności, które nie są związane z podstawową działalnością danego podmiotu. więcej

 

 

 

Consulting

 

Usługi, które oferujemy można podzielić na cztery działy.Naszym podstawowym
zadaniem jest jednak zaspokajanie potrzeb naszych klientów,dlatego projekty,
które realizujemy, często nie mieszczą się do końca w żadnym z tych obszarów.

Doradztwo Strategiczne 

 • Doradztwo inwestycyjne
 • Opracowywanie Biznes Planów
 • Strategie wprowadzania i pozycjonowania firm na rynku
 • Poszukiwanie partnerów strategicznych
 • Budowa strategii marketingowej

Badania marketingowe

 • Analiza preferencji konsumentów
 • Analiza konkurencji
 • Segmentacja klientów
 • Badania świadomości marki
 • Badania lojalności klientów
 • Audyt marketingowy

Rozwój organizacji

 • Analiza i optymalizacja procesów:
  • Pracy
  • Zarządzania
  • Raportowania
  • HR (rekrutacji)
 • Wspomaganie procesów zarządzania wiedzą
 • Benchmarking wewnętrzny

Doradztwo operacyjne

 • Organizacja kampanii promocyjnych,konferencji, seminariów
 • Realizacja technicznej strony przedsięwzięć:
 • Rekrutacja grup do wywiadów zogniskowanych, eksperckich i pogłębionych, oraz ich przeprowadzanie
 • Badania ankietowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Grupa mprojekty.com  All Rights Reserved.