Dlaczego outsourcing?
Outsourcing jest nowoczesną i bardzo skuteczną strategią zarządzania przedsiębiorstwem polegającą na oddawaniu partnerowi zewnętrznemu (outsourcerowi) zadań i czynności, które nie są związane z podstawową działalnością danego podmiotu. więcej

 

 

 

Public Relations

 

Public Relations to kształtowanie - za pomocą różnych metod i narzędzi - pożądanego, określonego wizerunku organizacji. Public Relations jest jednym z działań marketingowych, uzupełniających typowe akcje reklamowe.Głównym celem stosowania Public Relations jest przekazanie informacji do otoczenia na temat firmy, jej produktów lub usług z wykorzystaniem bezpośrednio liderów opinii lub pośrednio przy użyciu np. mediów.

 

 

Koncepty komunikacyjne:

 • Przygotowywanie strategii PR dla firmy/produktu
 • Realizacja strategii PR dla firmy/produktu
 • Konstruowanie portretu medialnego firmy/produktu
 • Realizowanie portretu medialnego firmy/produktu

Media Relations:

 • Przygotowywanie serwisów informacyjnych
 • Dystrybucja serwisów informacyjnych - wszystkie nośniki
 • Spotkania prasowe - formalne i nieformalne
 • Organizacja wywiadów indywidualnych
 • Organizacja seminariów
 • Szkolenia produktowe
 • Organizacja testów produktów w mediach
 • Wyjazdy szkoleniowe
 • Road show
 • Funkcja rzecznika prasowego

Wydarzenia specjalne:

 • Tworzenie wydarzeń specjalnych
 • Organizacja i nadzór wydarzeń specjalnych
 • Wprowadzenia nowych produktów na rynek
 • Promocje
 • Obsługa medialna i organizacyjna imprez sportowych w kraju i za granicą

Komunikacja wewnętrzna:

 • Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów integracyjnych dla pracowników
 • Organizacja imprezy firmowych
 • Wydawnictwa wewnętrzne (gazetki, broszury informacyjne)
 • Alternatywne formy komunikacji (np. Intranet)
 • Badania nastrojów pracowniczych

Relacje Inwestorskie:

 • Zintegrowane kampanie medialne i promocyjne związane z wejściem firmy na rynek kapitałowy

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi:

 • Opracowanie strategii działań w kryzysie w odniesieniu do danej firmy i środowisk zewnętrznych
 • Plan działań z zakresem odpowiedzialności w odniesieniu do struktury danej firmy
 • Szkolenie medialne

 

Szkolenia:

 • Obraz mediów
 • Strategie PR dla firmy i produktów
 • Styl i forma kontaktów z mediami
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Jak rozmawiać z przedstawicielem mediów

Media Monitoring

 • monitoring zasobów Internetu: wybranych portali, wortali, serwisów ogólnoinformacyjnych i branżowych oraz wydań on-line czasopism
 • monitoring radiowo-telewizyjny: ogólnopolskich stacji radiowych i telewizyjnych w całodobowym paśmie antenowym
 • merytoryczną klasyfikację i analizę publikacji, materiałów telewizyjnych i radiowych pod względem profilu odbiorcy, zasięgu medium, częstotliwości ukazywania itp.
 • sporządzanie zaawansowanych raportów medialnych, umożliwiających dokonywanie złożonych analiz ilościowych i jakościowych zgromadzonych efektów medialnych.
 • monitoring prasy: ogólnoinformacyjnej oraz branżowej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, a także dodatków tematycznych

Sponsoring:

 • Selekcja ofert sponsoringowych
 • Przygotowywanie strategii sponsoringowych
 • Realizacja aktywności sponsoringowych
 • Monitoring internetu (portale, strony, grupy dyskusyjne)
 • Moderowanie grup dyskusyjnych

Produkcje fotograficzne:

 • Sesje zdjęciowe uwzględniające konkretne zapotrzebowanie różnych mediów
 • Skanowanie
 • Kopiowanie na różnych nośnikach
 • Dystrybucja przy wykorzystaniu wszelkich kanałów do zdefiniowanych odbiorców

Produkcje TV/Video:

 • Produkcje filmów TV (BetaCam, Cyfra)
 • Scenariusz, realizacja
 • Montaż
 • Kopiowanie
 • Dystrybucja

Produkcje materiałów wspierających działania PR:

 • Druki
 • Gadżety
 • Materiały specjalne

Nowoczesne technologie:

 • Produkcja stron www
 • Nadzór redakcyjny stron www
 • Projektowanie i realizacja kampanii PR w internecie

 

 

 

Copyright © 2009 Grupa mprojekty.com  All Rights Reserved.